Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató

I. Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Alapvető rendelkezések

(1) Az alábbi feltételek vonatkoznak azokra a szerződésekre, amelyeket Ön velünk, mint szolgáltatóval (OK Living GmbH & Co. KG) köt a következő módon. az ok-living.de weboldal. Eltérő megállapodás hiányában az Ön által használt saját feltételek és kikötések beillesztése az Ön által használt saját feltételek.

(2) Az alábbi rendeletek értelmében fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki jogügyletet köt olyan céllal, amely túlnyomórészt a következőkre irányul olyan célokra, amelyek túlnyomórészt nem tulajdoníthatók sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységüknek. Vállalkozónak minősül minden jogi személy vagy jogképes társaság, aki a jogügylet megkötése során önállóan jár el szakmai vagy kereskedelmi tevékenység, amikor jogi ügyletet köt.

§ 2 A szerződés létrejötte

(1) A szerződés tárgya az áruk eladása. .

(2) Azzal, hogy az adott terméket elhelyezzük weboldalunkon, kötelező érvényű ajánlatot teszünk Önnek az online áruházon keresztül történő szerződéskötésre. a szerződés megkötése az online kosárrendszeren keresztül, a termékleírásban megadott feltételek szerint. 

(3) A szerződés az online kosárrendszeren keresztül jön létre az alábbiak szerint:
A megvásárolni kívánt áruk a "kosárba" kerülnek. A "bevásárlókosarat" a megfelelő gombon keresztül hívhatja elő a a "bevásárlókosárban", és ott bármikor módosíthat.
A "Pénztár" oldal meghívása és a személyes adatok, valamint a fizetési és szállítási feltételek megadása után végül a rendelés adatai kerülnek megjelenítésre a rendelés áttekintése formájában.a rendelés adatai rendelési áttekintésként jelennek meg.


Ha Ön azonnali fizetési rendszert (pl. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, azonnali banki átutalás) használ fizetési módként, akkor vagy az online áruházunkban található megrendelés áttekintő oldalára vagy az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalára irányítjuk. Továbbított.
Ha a rendszer átirányítja Önt az adott azonnali fizetési rendszerbe, válassza ki a megfelelő lehetőséget, vagy adja meg adatait. Végül az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalán, vagy miután visszairányítottuk Önt az online áruházunkba, megrendelési visszaigazolásként megkapja a megrendelés adatait. a rendelés adatai rendelési áttekintésként jelennek meg.


A megrendelés elküldése előtt lehetősége van a megrendelés áttekintésében újra ellenőrizni az adatokat, módosítani azokat (szintén a megrendelés elküldése előtt). az internetes böngésző "vissza" funkciójával) vagy törölheti a megrendelést.
A megrendelésnek a megfelelő gombon ("vásárlás" vagy hasonló megjelölés) keresztül történő elküldésével Ön kijelenti, hogy az ajánlat jogilag kötelező érvényű elfogadása, amellyel a szerződés létrejön.

(4) A megrendelés feldolgozására és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítására a következők szerint kerül sor részben automatizáltan, e-mailben. Ezért meg kell győződnie arról, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes, az e-mailek fogadása technikailag biztosított, és különösen a SPAM-szűrők nem akadályozzák meg.

§ 3 Fenntartási jog, tulajdonjog fenntartása

(1) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból származó követelésekre vonatkozik.

(2)  Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

(3)  Ha Ön vállalkozó, akkor ezen felül a következőket kell alkalmazni:

a) Az áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a jelenlegi üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket teljes mértékben ki nem egyenlítettük. kapcsolat. A tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk tulajdonjogának átruházását megelőzően zálogjog vagy biztosítéki célú tulajdonjog-átruházás nem megengedett.

b) Az árukat a szokásos üzletmenet során továbbértékesítheti. Ebben az esetben Ön már most minden követelését a számla összegének a nekünk történő továbbértékesítésből származó, Önt megillető részét, elfogadjuk az engedményezést. Felhatalmazást kap továbbá arra, hogy Ön továbbá jogosult a követelés behajtására. Amennyiben Ön nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségeit, fenntartjuk a jogot, hogy a követelést mi magunk hajtsuk be. fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a követelést mi magunk szedjük be.

c) A fenntartott áruk összekapcsolása és összekeverése esetén a fenntartott áruk és a többi feldolgozott áru számlaértékének arányában tulajdonjogot szerzünk az új dologra. a fenntartott áruk értéke a feldolgozás időpontjában a többi feldolgozott tárgyhoz képest.

d) Vállaljuk, hogy az Ön kérésére a minket megillető értékpapírokat olyan mértékben szabadítjuk fel, amennyivel értékpapírjaink realizálható értéke meghaladja a biztosítandó követelés értékét. értékpapírjaink értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosítandó követelést. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztása ránk hárul.


§ 4 Garancia

(1) A törvényes hibafelelősségi jogok alkalmazandók.

(2) Fogyasztóként arra kérjük, hogy az árut a kiszállításkor azonnal ellenőrizze a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási sérülések tekintetében, és az esetleges panaszokat a lehető leghamarabb jelezze nekünk és a fuvarozónak. a szállítás során keletkezett károkat, és a lehető leghamarabb értesítsen minket és a fuvarozót minden panaszról. Ha ennek nem tesz eleget, ez nem érinti az Ön törvényes szavatossági igényeit.

(3) Amennyiben Ön vállalkozó, a fenti szavatossági szabályoktól eltérően a következők érvényesek:

a)  Kizárólag a saját specifikációink és a gyártó termékleírása tekintendő elfogadottnak a termék minőségére vonatkozóan, nem azonban egyéb reklámok, nyilvános promóciók és a gyártó nyilatkozatai.

b)  BHibák esetén a hiba kijavításával vagy utólagos szállítással - saját belátásunk szerint - jótállást vállalunk. Ha a hibák kijavítása sikertelen Ön saját belátása szerint árcsökkentést kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. A hibák kijavítása sikertelennek minősül, ha a második alkalommal sikertelen második próbálkozás, kivéve, ha a termék jellege, a hiba vagy egyéb körülmények másra utalnak. Javítás esetén nem vagyunk kötelesek viselni az áruknak a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállításával járó megnövekedett költségeket. a teljesítés helyétől eltérő helyen, amennyiben az átadás nem felel meg az áru rendeltetésszerű használatának.

c)  A jótállási idő az áru leszállításától számított egy év. Az időszak lerövidítése nem vonatkozik a következőkre:


- az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő, nekünk felróható, vétkesen okozott károkért, valamint az alábbi esetekben szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott egyéb károk;
- amennyiben csalárd módon eltitkoltuk a hibát, vagy garanciát vállaltunk a termék minőségéért;
- olyan tárgyak esetében, amelyeket az épülethez szokásuknak megfelelően használtak, és amelyek az épület hibáját okozták. okozta annak hibás voltát;
- a törvényben meghatározott, a hibákkal kapcsolatos jogokkal kapcsolatos, Önt velünk szemben megillető visszkereseti jogok esetében.

§ 5 Jogválasztás, teljesítés helye, joghatóság helye

(1)  A német jog alkalmazandó. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelem nem szűnik meg (a kedvezőség elve).

(2)  A velünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi szolgáltatás teljesítési helye és a joghatóság helye a székhelyünk, ha Ön nem fogyasztó, hanem kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány. közjogi különalap. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön nem rendelkezik Németországban vagy az EU-ban általános joghatósággal, vagy ha az Ön lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Németországban vagy az EU-ban van. lakóhelye a kereset benyújtásakor nem ismert. Jog arra, hogy a bíróság előtt egy másik törvényes joghatósági helyen is pert indítson. a joghatóság helye változatlanul fennmarad.

(3)  Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

II. ügyfélinformációk

1. az eladó személyazonossága

OK Living GmbH & Co. KG
Upstallstraße 13
14772 Brandenburg
Németország

E-Mail: info@ok-living.deAlternatív vitarendezés:
Az Európai Bizottság platformot biztosít a bíróságon kívüli online vitarendezéshez (ODR platform), amely a következő címen érhető el. https://ec.europa.eu/odr.


Hajlandóak vagyunk részt venni a fogyasztói döntőbizottságok előtti vitarendezési eljárásokban.

2. A szerződés megkötésére vonatkozó információk

A szerződéskötés technikai lépései, maga a szerződés megkötése és a korrekciós lehetőségek a következők szerint történnek. A szerződéskötés technikai lépései és a korrekciós lehetőségek az Általános Szerződési Feltételeink "Szerződéskötés" szabályai szerint történnek (I. Rész).

3. szerződéses nyelv, szerződésszöveg tárolása

3.1. A szerződés nyelve német. .

3.2. A szerződés teljes szövegét nem tároljuk. Mielőtt a megrendelést az online kosárrendszeren keresztül elküldené, a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkciójának használatával. A kézhezvétel után a megrendelési adatok, a távértékesítési szerződésekhez jogszabályban előírt információk és az Általános Szerződési Feltételek a következők lesznek a szerződési feltételeket ismét elküldjük Önnek e-mailben.

4. az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzői

Az áruk és/vagy szolgáltatások alapvető jellemzői a vonatkozó ajánlatban találhatók.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. A vonatkozó ajánlatokban szereplő árak, valamint a szállítási költségek teljes árat jelentenek. Ezek tartalmazzák az összes árat Ezek tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes alkalmazandó adót.

5.2. A felmerülő szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza. Ezeket a megfelelő módon kijelölt gombon keresztül kell kifizetni a mi gombot a weboldalunkon vagy a vonatkozó ajánlatban, külön jelennek meg a rendelési folyamat során, és Önt terhelik. és Önt terhelik, kivéve, ha ingyenes szállításban állapodtak meg.

5.3. Az Ön számára elérhető fizetési módok a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban található megfelelő gomb alatt jelennek meg. weboldalunkon vagy a vonatkozó ajánlatban.

5.4. Amennyiben az egyes fizetési módok másként nem rendelkeznek, a megkötött szerződésből eredő fizetési követelések azonnal esedékesek. esedékes fizetés.

6. szállítási feltételek

6.1. A szállítási feltételeket, a szállítási határidőt és az esetlegesen fennálló szállítási korlátozásokat a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gomb alatt találja. gombot a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban.

6.2. Ha Ön fogyasztó, a törvény előírja, hogy a szállítás során az eladott termék véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata a szállítás időpontjáig nem száll át Önre. a szállítás során értékesített áruk nem szállnak át Önre, amíg az árut át nem adják Önnek, függetlenül attól, hogy a szállítás biztosított vagy nem biztosított. biztosított vagy nem biztosított. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön önállóan vesz igénybe a vállalkozó által meg nem nevezett fuvarozó céget vagy bármely más vagy a szállítás elvégzésére más módon kijelölt személy.

Ha Ön vállalkozó, a szállítás és a szállítás az Ön kockázatára történik.

7. törvényes felelősség a hibákért

A hibákért való felelősséget az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) "Jótállás" című rendelkezése szabályozza.

Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket és ügyféltájékoztatókat a Händlerbund informatikai jogra szakosodott jogászai készítették, és folyamatosan ellenőrzik a jogi megfelelőséget. állandóan ellenőrzik a jogszabályi megfelelőséget. A Händlerbund Management AG garantálja a szövegek jogbiztonságát, és figyelmeztetések esetén felelősséggel tartozik. figyelmeztetések esetén. További információkat a következő címen talál: : https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

utolsó frissítés: 27.10.2020